مهلت ارسال مقالات:
5 آبان 96
مهلت واریز هزینه ها:
6 آبان 96
برگزاری همایش:
15 آبان 96

 


اعضای کمیته علمی و داوران
دکتر میثم موسی زاده
دکتر علی شمسی

محمدحسین غلامی نوقاب

محمود یعقوبی دوست

سیدرضا موسوی فرد
مدیرعامل شرکت سروش سرآمدان سارینا

دکتررضا فراشبندی

 
صفحه اصلی > اهداف همایش
.: اهداف همایش

1. آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در علوم تربیتی و روانشناسی، مشاوره و آموزش اسلامی در ایران .
2. اهتمام ویژه اندیشمندان به ضرورت توسعه و ترویج صحیح علوم تربیتی و روانشناسی، مشاوره و آموزش اسلامی در ایران .
3. بررسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی و در جامعه و ارائه راهبردهای نوین در این حوزه.
4. ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه در زمینه تعلیم و تربیت صحیح و اسلامی.
5. راه اندازی دبیرخانه دائمی همایش و دسترسی آسان علاقمندان و صرفه جویی در هزینه و وقت پژوهشگران.
6. جلب توجه صاحبنظران و سیاستگزاران بخشهای مرتبط به اهمیت استفاده از دستاوردهای نوین در بهینه سازی فعالیتها.
7. اشاعه ی فرهنگ صحیح مدیریت و برنامه ریزی و توسعه آموزش و پژوهش علوم تربیتی و روانشناسی، مشاوره و آموزش اسلامی در جامعه.
8. ارائه راهبردها و راهکارهای تحقق نظریه های تربیتی ،اجتماعی و فرهنگی و شناخت ارزش‌ها و الگوهای مناسب.
9. فراهم سازي بسترمناسب براي انتقال دانش و تجربيات كشورهای مختلف.
10. دستیابی به راهکارهای مناسب توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه .